Den 18 juni var DANSKE TEGL tillsammans med den Danska Ambassaden i Stockholm värd för en konferens om framtidens skolbyggnader.

I Sverige finns det ett behov av att bygga mer än 1600 skolor och syftet med eventet var att inspirera svenskarna med danska erfarenheter inom skolbyggeri.

DANSKE TEGL hade sammansatt ett program, där arkitekterna bakom de tre skolprojekten Frederiksbjerg Skolen i Århus, Europaskolen i Carlsberg Byen och Bobergsskolan i Stockholm diskuterade ämnen som fasader av tegel, estetik, hållbarhet och driftsekonomi – men även deras erfarenheter av att involvera elever / skolpersonal, att ta hänsyn till inomhusklimat, ljusförhållanden, nya sätt att se skolrum på och utmaningarna med att bygga nytt på mycket små platser i mitten av historiska stadsdelar.

Eventet var utsålt med inbjudna beslutsfattare från Stockholm och närkommuner, arkitekter, byggare, investerare, andra intressenter mm.