Linkedin RSS Norsk Dansk

NYTT TEMAHÄFTE SKA ÖKA KUNSKAPEN OM HÅLLBART BYGGANDE

Efter klimatkonferensen i Paris fokuserar byggandet inte bara på inomhusklimat, hälsa och välbefinnande utan även energi, livslängd och totalekonomi. Som en följd av klimatavtalet COP21 ger vi därför ut en uppdaterad utgåva av temahäftet ”Hållbart Byggande och Tegel”. Hållbart byggande ökar i popularitet bland konsumenterna i hela Norden så temahäftet är högaktuellt och ska även i fortsättningen fungera som inspiration och kunskapsbank för de många konsumenter som är intresserade av hållbart byggande.

LÄS MER

Kunskap på video

Vill du själv prova på att mura? Du hittar information om allt från murning och fogning till reparation och renovering i vår samling med videofilmer.

LÄS MER

Tegel ökar inlärningen

Inomhusklimatet i en skola spelar stor roll för barns hälsa och inlärningsförmåga. Undersökningar visar, att ett sunt inomhusklimat kan spara upp till ett helt års skolgång.

LÄS MER

Blir mursten den nya svenska byggstilen?

Byggboomen är över oss! Sedan 2012 har det märkts en markant ökning av antalet påbörjade nya bostäder. Vi närmar oss nu den nivå som vi låg på före krisen. Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Av tradition väljer vi trä, betong och puts till de nya husen men alltfler går en annan väg och väljer tegel.

LÄS MER