Tegel tillverkas av naturens egna råvaror: Lera, eventuellt blandat med sand eller andra jordmineraler. Den danska leran har legat under jordytan i minst 15 000 år.

Regnvattnet har under alla dessa år vaskat bort lösliga material från leran och lämnat kvar en unik och naturlig lerråvara. Vid korrekt formning och bränning, ger detta en mycket beständig tegelsten som inte överträffas av andra traditionella byggmaterial.