När man utvinner lera, tas mull samt förna bort och läggs åt på sidan. När man grävt färdigt, läggs förnan tillbaka med mull och området kan på nytt användas för t.ex. jordbruk. Lergrävning påverkar alltså inte mark eller grundvatten på ett negativt sätt. Den enda energi som används, går åt vid grävning och transport av lera till fabriken.

Lermaterialet utvinns dessutom i närheten av tegelbruket. Därmed är transportavståndet mellan utvinningsområdet och fabriken minimal.