Den enda väsentliga miljöfaktorn för tegel vid råvaru- och produktionsfasen, är energiförbrukningen i samband med bränning av tegelprodukten. I de flesta fall, är det nödvändigt att bränna vid en temperatur på mer än 1000oC för att säkerställa frostbeständighet och det färdigbrända teglets långa hållbarhet.

I Danmark används det vid bränning endast cirka 2400 kJ per kg av tegel. Av det är ca 10% el. Bränslet består till mer än 95% av den naturgas som ger minst CO2-utsläpp per energienhet jämfört med andra fossila bränslen.