Eftersom tegelbyggen klarar en totalekonomisk granskning

Inom byggbranschen är det viktigt att man tänker långsiktigt. Byggnader måste hålla länge och ska se vackra ut över tid. Det räcker inte med att man beräknar kostnaderna för att starta bygget. Även kostnader för drift och underhåll måste beaktas. Vid alla byggprojekt måste man ha ett totalekonomiskt synsätt som även omfattar miljöförbruk och -påverkan. Tegelfasader kan hålla i mer än 150 år. Tegeltak kan hålla i minst 80 år. Båda blir bara vackrare med tiden och kräver inget betydande underhåll. Det är en sällsynthet inom byggbranschen, och beräkningar visar att tegel är den billigaste fasadlösningen om man ser på kostnaden för att bygga och underhålla det under en 50-årsperiod. Tegel är en pålitlig totalekonomisk lösning.

Eftersom det är ett hållbart val

Kraven för ansvarsskyldighet och hållbarhet blir allt tuffare, även inom byggbranschen, och av goda skäl. Vi ska bygga för vår egen skull, och samtidigt med tanke på framtida generationers behov och livskvalitet. Vi är på väg att lämna ”använd och kasta bort”-tänkesättet och har börjat att tänka cirkulärt. Vi måste bygga med hänsyn till återvinning och återanvändning. Därmed maximerar vi materialets värde under hela dess tid. Planetens resurser utnyttjas effektivt, eftersom tegel har lång hållbarhet och kräver nästan inget underhåll. Tegel är en hållbar lösning. När byggnader rivs, kan tegel återvinnas eller återanvändas. 95% av allt tegel återvinns redan, till exempel som vägfyllnad. Tegelbyggen är även bra för CO2-värdet, när man granskar den totala cykeln från produktion till återvinning. Tegel tillverkas dessutom av naturliga material och innehåller inga problematiska ämnen. Det finns alltså många goda skäl till att använda tegel i hållbara byggprojekt.

Eftersom det ger en arkitektonisk frihet

Vi har frågat ett antal framstående arkitekter om deras syn på tegel. De pekar på oändliga möjligheter av variation i färg och form, geometriska mönster, sammanfogningar och murverkets fina detaljer. Tegel har dessutom en karaktär och yta som skapar ett speciellt färgspel samt ett levande uttryck. Och utvecklingen inom industrin går snabbt framåt. Det skapas till exempel nya designverktyg som gör det enklare att använda tegel när man bygger på höjden. Tegel ger en arkitektonisk frihet som förverkligar drömmar och bara blir vackrare med tiden.

Eftersom det bevarar värdet på lång sikt

Även inom byggindustrin förekommer det modetrender. Men en trend är enbart något övergående. Ser man på byggnader som skapades för 10 eller 20 år sedan, ser de inte alltid så bra ut längre. Det gäller inte för tegelbyggnader. Tegel har en tidlös karaktär och är en klassisk, stabil lösning. Därför har tegelbyggnader även en stor grad av beständigt värde. Det kanske beror på att tegel associeras med hälsosam kvalitet och en sund närmiljö. Det är vackert att se på, även efter många år.

Eftersom det tål framtidens väder

Vi hör ofta talas om ”farligt väder” i nyheterna. Prognoser från FN:s panel för klimatförändringar, IPCC, visar att temperaturen kommer stiga, vi kan förvänta oss rikligare nederbörd, fler stormar, fler värmeböljor. Våra byggnader utsätts för vädrets påverkan och många skador på byggnader orsakas av fukt. Tegel tål påverkan av vatten och jordskred. Ett fast och dimensionsstabilt tegeltak motstår stormbyar… Mer fakta? Om murverk byggs på rätt sätt, tål det framtidens väder. Därför är tegelbyggen hälsosamma, vackra och hållbara lösningar.